Wzór CV dla Opiekunki Starszych Osób

Wzór CV Opiekunka Starszych Osób

Zakres obowiązków osoby opiekującej się osobami starszymi zależy w dużej mierze od stanu zdrowia podopiecznych, a także miejsca zatrudnienia. Do podstawowych zadań opiekunki należy higiena osobista, karmienie i podawanie leków. Bardzo często opiekunowie utrzymują mieszkanie podopiecznych w czystości oraz pomagają w wykonywaniu obowiązków domowych. Opiekunka osób starszych powinna cechować się cierpliwością, wyrozumiałością, łagodnością i zrozumieniem, a także dużym poczuciem odpowiedzialności i chęcią niesienia pomocy.


CV Opiekunka Starszych Osób wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.