Wzór CV dla Pracownika Socjalnego

Wzór CV Pracownik Socjalny

Obowiązkiem pracownika socjalnego jest działalność na rzecz osób będących w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, mieszkaniowej, zawodowej lub zdrowotnej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna w miarę możliwości opiekować się potrzebującymi, przez co rozumie się udzielanie porad, a także kierowanie do właściwych instytucji zajmujących się organizowaniem pomocy społecznej. Doskonale sprawdzają się w tym zawodzie osoby odpowiedzialne, energiczne, zdecydowane, komunikatywne i odporne psychicznie.


CV Pracownik Socjalny wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.