Wzór CV dla Stażysty

Wzór CV Stażysta

Najważniejsze obowiązki stażysty obejmują przestrzeganie rozkładu czasu pracy ustalonego przez organizatora, rzetelne i sumienne wypełnianie zadań objętych stażem oraz stosowanie się do poleceń opiekuna. Ponadto stażysta musi stosować się do przepisów obowiązujących u pracodawcy. Nie ma szczególnych, formalnych wymagań dotyczących osób zainteresowanych stażem. Osoba kierowana na staż powinna posiadać status bezrobotnego. Jak każdy inny pracownik, tak i stażysta powinien cechować się uczciwością, rzetelnością i samodzielnością.


CV Stażysta wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.