Wzór listu motywacyjnego dla Agenta Ubezpieczeniowego

Wzór listu motywacyjnego Agent Ubezpieczeniowy

Zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest zawieranie umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz danej firmy. Do jego obowiązków należy przede wszystkim aktywne pozyskiwanie nowych oraz podtrzymywanie długotrwałych relacji z dotychczasowymi klientami zakładu ubezpieczeń. Poza tym jego zadaniem jest uczestnictwo w organizowanych szkoleniach i ciągłe dokształcanie się. Stanowisko agenta ubezpieczeniowego zajmują najczęściej osoby zaangażowane, zorganizowane i posiadające zdolności negocjacyjne i interpersonalne.


List motywacyjny Agent Ubezpieczeniowy wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.