Wzór listu motywacyjnego dla Elektryka

Wzór listu motywacyjnego Elektryk

Do najistotniejszych obowiązków elektryka należy montaż instalacji elektrycznych, instalowanie i uruchamianie maszyn i różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, dokonywanie przeglądów technicznych, pomiarów i konserwacja instalacji. Zawód elektryka wykonują najczęściej osoby odpowiedzialne, spostrzegawcze, samodzielne, systematyczne i dyspozycyjne. Mile widziane są uzdolnienia techniczne i zdolność do koncentracji. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku elektryka jest posiadanie dyplomu ukończenia odpowiedniej szkoły.


List motywacyjny Elektryk wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.