Wzór listu motywacyjnego dla Geodety

Wzór listu motywacyjnego Geodeta

Zadaniem geodety jest w miarę możliwości precyzyjne określanie położenia punktów na wydzielonych fragmentach powierzchni gruntu, wykonywanie pomiarów deformacji powierzchni gleby, przygotowywanie związanych w tymi czynnościami raportów, opracowań i projektów. Stanowisko geodety zajmowane jest przez osoby posiadające doskonale rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, bardzo dobry wzrok i zdolności manualne. Jeśli chodzi o cechy charaktery to mile widziane są osoby dokładne, zorganizowane, samodzielne i dotrzymujące terminów.


List motywacyjny Geodeta wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.