Wzór listu motywacyjnego dla Górnika

Wzór listu motywacyjnego Górnik

Pierwszym etapem pracy górnika jest odpowiednie przygotowanie złoża do wydobycia, następnie jego praca polega na właściwym wydobyciu i zabezpieczeniu korytarza przed zawaleniem. Oprócz tych obowiązków, górnik powinien także stosować się do panujących w miejscu pracy zasad i reguł, szczególnie tych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na stanowisku górnika najchętniej zatrudniane są osoby legitymujące się wykształcenie z zakresu górnictwa, odpowiedzialne, samodzielne, zorganizowane i zdyscyplinowane.


List motywacyjny Górnik wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.