Wzór listu motywacyjnego dla Kierowcy kat. C

Wzór listu motywacyjnego Kierowca kat. C

Zawód kierowcy kat. C stał się w ostatnich latach bardzo popularny, dlatego też selekcja pracowników jest coraz bardziej restrykcyjna. Osoba zainteresowana pracą na tym stanowisku powinna odznaczać się dużym poczuciem odpowiedzialności, samodzielnością, zorganizowaniem i punktualnością. Do podstawowych obowiązków związanych z tym zawodem należy przede wszystkim bezpieczny transport towarów, zgodny z przepisami ruchu drogowego. Kierowca powinien również dbać o stan techniczny pojazdu i jego właściwą eksploatację.


List motywacyjny Kierowca kat. C wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.