Wzór listu motywacyjnego dla Kierownika Budowy

Wzór listu motywacyjnego Kierownik Budowy

Osoby legitymujące się wykształceniem wyższym z zakresu architektury lub budownictwa, posiadające odpowiednią praktykę zawodową mogą zostać zatrudnieni na stanowisku kierownika budowy. Do najbardziej istotnych jego zadań należy: kierowanie procesami realizacji robót budowlanych, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia budowy, a także prowadzenie dokumentacji budowy. Oprócz tego kierownik budowy powinien stosować się do zaleceń odnotowanych w dzienniku budowy. Stanowisko to przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych i samodzielnych.


List motywacyjny Kierownik Budowy wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.