Wzór listu motywacyjnego dla Nauczyciela

Wzór listu motywacyjnego Nauczyciel

Osoba zajmująca stanowisko nauczyciela posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych różnego szczebla. Do dodatkowych obowiązków związanych z tym zawodem należy prowadzenie zajęć dokształcających lub wyrównawczych, a także wychowawstwo w klasie. Nauczyciel oprócz pracy zawodowej może zajmować się również praca naukową. Zawód ten powinny wykonywać osoby odpowiedzialne, samodzielne, spostrzegawcze i charyzmatyczne, które z łatwością docierają do dzieci i młodzieży.


List motywacyjny Nauczyciel wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.