Wzór listu motywacyjnego dla Pracownika Budowlanego

Wzór listu motywacyjnego Pracownik Budowlany

Trudno jest jednoznacznie określić zakres obowiązków osoby zatrudnionej jako pracownik budowlany. Zależy to w szczególności od posiadanych umiejętności i zapotrzebowania pracodawcy. Pracownik budowlany zajmuje się wykonywaniem zleconych prac remontowo-budowlanych, prowadzeniem dokumentacji budowy, utrzymywaniem porządku w miejscu pracy oraz wykonywaniu elementów konstrukcji oraz części wyposażenia. Na stanowisko to zatrudniane są przede wszystkim osoby zorganizowane, odpowiedzialne i systematyczne.


List motywacyjny Pracownik Budowlany wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.