Wzór listu motywacyjnego dla Pracownika Ochrony

Wzór listu motywacyjnego Pracownik Ochrony

Osoba zatrudniona jako pracownik ochrony co dzień narażona jest na różne niebezpieczeństwa. Do obowiązków osoby pełniącej funkcję ochroniarza należy przede wszystkim ochrona osób i mienia, a także budynków, parkingów i różnego rodzaju imprez. Oprócz wyżej wymienionych, do zadań pracownika ochrony zaliczyć można konwojowanie oraz transport chronionych podmiotów do miejsca docelowego. Od osób zatrudnionych na tym stanowisku wymaga się przede wszystkim siły, sprawności fizycznej i dobrego stanu zdrowia.


List motywacyjny Pracownik Ochrony wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.