Wzór listu motywacyjnego dla Pracownika Socjalnego

Wzór listu motywacyjnego Pracownik Socjalny

Podstawowym obowiązkiem pracownika socjalnego jest prowadzenie działań zmierzających do udzielenia jednorazowej lub długofalowej pomocy osobom potrzebującym. Do jego zasadniczych zadań należy udzielanie porad, kierowanie do odpowiednich instytucji i urzędów oraz organizowanie pomocy społecznej. Na stanowisko pracownika socjalnego doskonale nadają się osoby odpowiedzialne, samodzielne, komunikatywne i zorganizowane. Kontakt z podopiecznymi z pewnością ułatwi komunikatywność, otwartość, a także zdolność do empatii.


List motywacyjny Pracownik Socjalny wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.