Wzór listu motywacyjnego dla Sekretarki

Wzór listu motywacyjnego Sekretarka

Do zadań sekretarki należy przede wszystkim organizacja spotkań i wyjazdów biznesowych, poprawne sporządzanie pism i dokumentów oraz dbanie o prawidłowy przepływ informacji i dokumentacji w firmie. Ponadto sekretarka musi sprawnie prowadzić kalendarz spotkań, posługiwać się minimum dwoma językami w stopniu zaawansowanym oraz znać techniki negocjacyjne i perswazyjne. Bardzo przydatne na tym stanowisku są: umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz zdolności organizacyjne i interpersonalne.


List motywacyjny Sekretarka wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.