Wzór listu motywacyjnego dla Stażysty

Wzór listu motywacyjnego Stażysta

Jeśli chodzi o obowiązki stażysty, są one ściśle związane z zakładem pracy, który oferuje staż. Ogólnie rzecz biorąc stażysta ma obowiązek: przestrzegać rozkładu czasu pracy ustalonego przez organizatora, wypełniać rzetelnie i sumiennie obowiązki nałożone na niego przez opiekuna, a także stosować się do jego zaleceń. Warunkiem przyjęcia na staż jest posiadanie przez kandydata statusu osoby bezrobotnej. Stażysta, podobnie jak i zwykły pracownik powinien cechować się odpowiedzialnością, samodzielnością oraz systematycznością.


List motywacyjny Stażysta wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.