Wzór listu motywacyjnego dla Technika Dentystycznego

Wzór listu motywacyjnego Technik Dentystyczny

Odpowiednie przygotowanie do pracy w zawodzie technika dentystycznego, daje dwuletnie studium policealne. Miejscem jego pracy jest pracowania ortodoncyjna lub protetyczna, gdzie z materiałów metalowych, ceramicznych i wykonanych z tworzyw sztucznych, za pomocą odpowiednich narzędzi wykonuje on aparaty i protezy. Do jego obowiązków należy również ich naprawa i dopasowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Cechy, które powinien posiadać technik dentystyczny to przede wszystkim precyzja, cierpliwość i duże poczucie odpowiedzialności.


List motywacyjny Technik Dentystyczny wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.