Wzór listu motywacyjnego dla Technika Farmacji

Wzór listu motywacyjnego Technik Farmacji

Najistotniejszymi zadaniami wykonywanymi przez osobę zatrudnioną na stanowisku technika farmacji są: przygotowywanie i wydawanie środków farmaceutycznych, obsługa klientów zakładu oraz organizowanie pracy punktu aptecznego. Doskonałe przygotowanie do pracy w tym zawodzie można uzyskać w dwuletnim studium policealnym. Stanowisko to, oprócz tradycyjnych aptek czy punktów aptecznych, oferują również hurtownie farmaceutyczne, laboratoria chemiczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz inspekcja farmaceutyczna.


List motywacyjny Technik Farmacji wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.