Wzór listu motywacyjnego dla Tłumacza

Wzór listu motywacyjnego Tłumacz

Praca na stanowisku tłumacza wymaga od osoby zatrudnionej umiejętności koncentracji uwagi, a także jej podzielności. Poza tym niezbędna jest również bardzo dobra pamięć, twórcze myślenie, otwartość i dociekliwość. Pracodawcy preferują osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów filologicznych. Do najważniejszych zadań tłumacza należy jak najdokładniejsze przełożenie tekstu pisanego, takiego jak na przykład korespondencja, instrukcja, list motywacyjny oraz wypowiedzi, z jednego języka na drugi.


List motywacyjny Tłumacz wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.