Wzór listu motywacyjnego dla Wychowawcy

Wzór listu motywacyjnego Wychowawca

Praca wychowawcy polega na uzupełnianiu i wspomaganiu procesu szkolnej edukacji podopiecznych, a także ich wsparciu psychologicznym. Do najistotniejszych jego obowiązków należy również kontrolowanie ich stanu zdrowia i zapobieganie występowania patologii. Wychowawca musi charakteryzować się dużym poczuciem odpowiedzialności. Bardzo dobrze jeśli jest to osoba charyzmatyczna, kreatywna i spostrzegawcza. Osoba na tym stanowisku powinna znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także odbyć kurs pierwszej pomocy.


List motywacyjny Wychowawca wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.