Wzór podania o pracę dla Inspektora Nadzoru

Wzór podania o pracę Inspektor Nadzoru

Zadaniem inspektora nadzoru jest kontrolowanie realizacji projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi normami. Najważniejszymi obowiązkami osoby na tym stanowisku są: udział w negocjacjach, wykonywanie kosztorysów, rozliczanie zadań inwestycyjnych, raportowanie i dokonywanie wpisów do dziennika budowy. Stanowisko inspektora budowy zajmują najczęściej osoby legitymujące się wykształceniem minimum średnim technicznym, odpowiedzialne, samodzielne, spostrzegawcze, operatywne, ze zdolnościami mediacyjnymi.


Podanie o pracę Inspektor Nadzoru wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.