Wzór podania o pracę dla Kontrolera Jakości

Wzór podania o pracę Kontroler Jakości

Zapobieganie wytwarzania towaru złej jakości należy do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku kontrolera jakości. Jego obowiązki nie ograniczają się jedynie do kontroli wszystkich lub wybranych faz procesu produkcyjnego. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy także tworzenie i wdrażanie w życie systemu, dzięki któremu określana jest struktura organizacyjna i procedury działań związanych ze zwiększaniem jakości wyrobów. Stanowisko to piastują osoby odpowiedzialne, dokładne i systematyczne.


Podanie o pracę Kontroler Jakości wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.