Wzór podania o pracę dla Policjanta

Wzór podania o pracę Policjant

Do podstawowych zadań funkcjonariusza policji należy pilnowanie porządku publicznego, zapobieganie szerzenia się przestępczości, poszukiwanie osób zaginionych i ściganie poszukiwanych. Oprócz tego, w sytuacjach katastrof i klęsk żywiołowych policjanci zajmują się działalnością antykryzysową. Do zakresu ich obowiązków zaliczyć można także działalność antyterrorystyczną i prewencyjną. Osoba zatrudniona w policji, prócz wymagań formalnych, powinna wyróżniać się spostrzegawczością, umiejętnością kojarzenia faktów i zdecydowaniem.


Podanie o pracę Policjant wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.