Wzór podania o pracę dla Pracownika Socjalnego

Wzór podania o pracę Pracownik Socjalny

Do najważniejszych zadań pracownika socjalnego należy stworzenie osobom potrzebującym odpowiednich warunków życia i w miarę możliwości zapobieganie wszelkim patologiom społecznym. Osoby na tym stanowisku zajmują się organizowaniem pomocy materialnej, wsparciem psychologicznym, udzielaniem porad i kierowaniem do odpowiednich instytucji. Pracę w tym zawodzie podejmują osoby odporne psychicznie, odpowiedzialne, samodzielne, zdecydowane i energiczne. Komunikatywność również jest w tym fachu mocnym atutem.


Podanie o pracę Pracownik Socjalny wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.