Wzór podania o pracę dla Ratownika

Wzór podania o pracę Ratownik

Jednym z zadań ratownika jest jak najszybsze dotarcie do miejsca wezwania, zabezpieczenie go i ocena stanu rannych. Do najważniejszych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ratownika należy podejmowanie wszelkich koniecznych działań, mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób poszkodowanych. Oprócz tego może ona brać udział w organizowaniu ewakuacji z miejsc zagrożenia i wspomagać ekipy ratownicze. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być opanowana, odporna na sytuacje stresowe, zdecydowana i spostrzegawcza.


Podanie o pracę Ratownik wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.