Wzór podania o pracę dla Robotnika Budowlanego

Wzór podania o pracę Robotnik Budowlany

Pracownik budowlany wykonuje wszelkie prace remontowo-budowlane. Do jego podstawowych obowiązków zaliczyć można: murowanie, tynkowanie, montaż, rozbiórkę, a także prace ciesielskie. Wyznaczone zadania zależą w dużej mierze od zapotrzebowania i posiadanych przez pracownika umiejętności, a także uprawnień. Doskonale na tym stanowisku sprawdzają się osoby bez nałogów, odpowiedzialne, samodzielne, systematyczne i rzetelne. Mile widziana jest umiejętność pracy w grupie i predyspozycje do dużego wysiłku.


Podanie o pracę Robotnik Budowlany wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.