Wzór podania o pracę dla Specjalisty ds. BHP

Wzór podania o pracę Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. BHP zajmuje się przede wszystkim kontrolą i archiwizacją dokumentacji przedsiębiorstwa oraz dbaniem o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowe zadania obejmują przeprowadzanie szkoleń i pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych pracodawcy, nie tylko w zakresie BHP, ale również ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stanowisko to jest zarezerwowane dla osób odpowiedzialnych, samodzielnych, spostrzegawczych i komunikatywnych, co ułatwia kontakt z uczestnikami szkoleń.


Podanie o pracę Specjalista ds. BHP wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.