Wzór podania o pracę dla Stażysty

Wzór podania o pracę Stażysta

Na straż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, które charakteryzują się samodzielnością, uczciwością, odpowiedzialnością i rzetelnością. Najchętniej przyjmowane są osoby wykazujące zainteresowanie ewentualną współpracą. Do najważniejszych obowiązków stażysty należy przestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w danym zakładzie pracy. Ponadto, musi on przestrzegać rozkładu czasu wolnego ustalonego przez organizatora stażu, sumiennie wypełniać zadania objęte stażem oraz stosować się do zaleceń opiekuna.


Podanie o pracę Stażysta wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.