Wzór podania o pracę dla Strażaka

Wzór podania o pracę Strażak

Niezwykle istotne w zawodzie strażaka są warunki fizyczne i psychiczne zatrudnionych. Szanse na karierę mają osoby odpowiedzialne, samodzielne, systematyczne, odporne na stres i zmęczenie. Zakres obowiązków strażaka obejmuje bezzwłoczny dojazd na miejsce wezwania, gaszenie pożarów, zabezpieczenie osób i mienia przed zniszczeniem, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, a także dbanie o bardzo dobry stan techniczny powierzonego sprzętu. Świetne przygotowanie do zawodu daje szkoła wyższa inżynierska na kierunku pożarnictwo.


Podanie o pracę Strażak wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.