Charakterystyka wsi Jeżów

Charakterystyka wsi JeżówJEŻÓW położony jest w centralnej Polsce, we wschodniej części województwa łódzkiego. Zajmuje obszary powiatu Brzezińskiego. Dawne miasteczko , a dziś osada, Jeżów, leżąca w powiecie brzezińskim ma niezwykle bogatą i starą historię. Rok założenia Jeżowie oraz wywód nazwy giną w pomroce wieków. Podania utrzymują, że kiedyś walczyli, ze sobą dwaj bracia. Jeden z nich , po przegranej bitwie ukrył się nieprzebytych lasach nad strumykiem zwanym dziś Jeżówką i założył po przejściu zawieruchy wojennej, osadę, którą od licznie rosnących krzaków jeżynowych nazwał JEŻOWEM.Jedno jest pewne, w początkach XII wieku Jeżów już istniał. Dowodem tego jest założenie kościoła benedyktynów. Tutejsi mnisi otrzymali rozległe ziemie, (porosłe lasem), nadane sobie na wieczyste posiadanie.. Pierwszym przełożonym klasztoru jeżowskiego od 1113 roku był znany polski kronikarz Gall Anonim. W końcu XIII wieku Jeżów należał do znaczniejszych osad zachodniego Mazowsza. Osada była ośrodkiem klucza do dóbr i ośrodkiem targu, który funkcjonował min. dzięki przebiegającej tutaj drodze handlowej. W 1272 roku Bolesław, Książę łęczycki wyniósł Jeżów do godności miasta, rok później Arcybiskup gnieźnieński Marcin II ustanowił tu parafię, oddając ją pod zarząd benedyktynów. Jej patronem był apostoł – św. Andrzej, pod którego wezwaniem został zbudowany Kościół klasztorny, a później parafialny. Na rozwój gospodarczy miasta wpływ miały głównie takie czynniki jak: klasztor i siedziba parafii, droga handlowa przebiegająca przez te tereny, targ i rynek lokalny. Od 1824 roku parafia Jeżów przyłączona została do archidiecezji Warszawskiej i kierowana przez księży diecezjalnych przypisana została do Dekanatu Brzezińskiego. Jeżów należał wówczas do największych parafii Dekanatu Brzezińskiego. W 1870 roku jeżów utracił prawa miejskie. W każdą środę od kilku pokoleń w Jeżowie odbywają się targi. Rolnicy przyjeżdżają tu z okolicznych wiosek, aby sprzedać swoje produkty żywnościowe i zwierzęta. Cotygodniowe rynki są tradycją Jeżowa.

Kościół pw. Św. Andrzeja w Jeżowie (obecnie kaplica kościoła św. Józefa). W latach 1141-1824 był kościołem klasztornym.
W jezowie cmentarz wojenny.
W miejscu dzisiejszego cmentarza wojskowego gen. właściciel tego majątku zbudował w 1884 r. dla siebie i rodziny mauzoleum.


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.