Wzór CV dla Specjalisty ds. BHP

Oprócz zapewnieniem nadzoru w kwestii przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalista ds. BHP zajmuje się również prowadzeniem szkoleń wewnątrz przedsiębiorstwa, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Specjalisty ds. BHP

Do najistotniejszych zadań specjalisty ds. BHP zależy koordynacja działań i nadzór nad upoważnieniami pracodawcy, kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Specjalisty ds. BHP

Specjalista ds. BHP zajmuje się przede wszystkim kontrolą i archiwizacją dokumentacji przedsiębiorstwa oraz dbaniem o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. ... Continue Reading →