Wzór CV dla Ratownika

Zakres obowiązków ratownika jest przede wszystkim podejmowanie wszelkich działań mających na celu ratowanie życia lub zdrowia osób poszkodowanych. Oprócz tego ma za zadanie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Ratownika

Właściwa praca ratownika zaczyna się w momencie otrzymania wezwania. Pierwszym jego zadaniem jest dotarcie na wskazane miejsce, zabezpieczenie go i ocena stanu zdrowia osób poszkodowanych. ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Ratownika

Jednym z zadań ratownika jest jak najszybsze dotarcie do miejsca wezwania, zabezpieczenie go i ocena stanu rannych. Do najważniejszych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ... Continue Reading →