Czynniki lokalizacji

1. Czynniki lokalizacji fabryki SPRZETU TURYSTYCZNEGO na rynku krajowym: • Rynek zbytu – 50 pkt • Dostępność komunikacyjna (dostawy surowców do produkcji) – 20 pkt • Zaplecze ... Continue Reading →