Wzór CV dla Sekretarki

Do najważniejszych zadań sekretarki należy utrzymywanie kontaktów z wszelkimi instytucjami i partnerami firmy. Ponadto, powinna ona dbać o prawidłowy przepływ informacji i dokumentacji ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Sekretarki

Do zadań sekretarki należy przede wszystkim organizacja spotkań i wyjazdów biznesowych, poprawne sporządzanie pism i dokumentów oraz dbanie o prawidłowy przepływ informacji ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Sekretarki

Trudno jednoznacznie sprecyzować zadania osoby zatrudnionej na stanowisku sekretarki. Do najważniejszych jej obowiązków należy przede wszystkim: organizowanie odpowiedniego przebiegu ... Continue Reading →