Wzór CV dla Spawacza

Jak sama nazwa zawodu wskazuje, spawacz zajmuje się przede wszystkim spawaniem. Oprócz tego musi jednak wypełnić inne, określone zakresem obowiązków zadania, takie jak zapoznanie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Spawacza

Najważniejszymi obowiązkami spawacza jest spawanie stali przy użyciu różnych metod, nadzór i kontrola nad poprawnością wykonania detalu oraz przygotowanie urządzeń do pracy ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Spawacza

Do obowiązków spawacza należy prawidłowe odczytywanie rysunków technicznych, przygotowanie materiałów do spawania, spawanie przy użyciu różnych metod, dbanie o czystość ... Continue Reading →