Wzór CV dla Strażnika Miejskiego

Strażnik miejski posiada dość szeroki wachlarz obowiązków, jednak do najważniejszych zaliczyć można ochronę porządku publicznego i zapewnienie spokoju mieszkańcom danego ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Strażnika Miejskiego

Najważniejszymi zadaniami strażnika miejskiego są: przeprowadzanie działań mających na celu przeciwdziałanie niszczenia mienia prywatnego i publicznego, weryfikowanie pozwoleń, ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Strażnika Miejskiego

O naborze do służby w straży miejskiej decyduje minimum średnie wykształcenie kandydata, jego niekaralność oraz znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Do podstawowych ... Continue Reading →