Wzór CV dla Strażaka

Najczęściej strażak kojarzy się z gaszeniem pożarów, jednak zakres jego obowiązków jest dużo szerszy. Do strażaka zatrudnionego w państwowej Straży Pożarnej należy: działalność ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Strażaka

Zawód strażaka jest zawodem wysokiego ryzyka. Zakres jego obowiązków nie ogranicza się jedynie do gaszenia pożarów. Do najważniejszych zadań można również zaliczyć: dbanie ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Strażaka

Niezwykle istotne w zawodzie strażaka są warunki fizyczne i psychiczne zatrudnionych. Szanse na karierę mają osoby odpowiedzialne, samodzielne, systematyczne, odporne na stres ... Continue Reading →