Wzór CV dla Technika Farmacji

Do najczęściej wykonywanych przez technika farmacji czynności należy sporządzanie i wydawanie produktów leczniczych i wyrobów aptecznych, przygotowywane do sprzedaży leków ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Technika Farmacji

Najistotniejszymi zadaniami wykonywanymi przez osobę zatrudnioną na stanowisku technika farmacji są: przygotowywanie i wydawanie środków farmaceutycznych, obsługa klientów zakładu ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Technika Farmacji

Tytuł technika farmacji można uzyskać już dzięki dwuletniemu studium policealnemu. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę, niezbędną do wykonywania takich zadań jak sporządzanie ... Continue Reading →