Wzór CV dla Technika Dentystycznego

Obowiązki technika dentystycznego ograniczają się do wytwarzania, naprawy i dopasowania: protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz wkładów uzupełniających tkanki twarde ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Technika Dentystycznego

Odpowiednie przygotowanie do pracy w zawodzie technika dentystycznego, daje dwuletnie studium policealne. Miejscem jego pracy jest pracowania ortodoncyjna lub protetyczna, gdzie z ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Technika Dentystycznego

Praca w zawodzie technika dentystycznego wymaga od osoby ją wykonującej przede wszystkim precyzji, samodzielności, a także cierpliwości. Nie bez znaczenia jest również umiejętność ... Continue Reading →