Wzór CV dla Stażysty

Najważniejsze obowiązki stażysty obejmują przestrzeganie rozkładu czasu pracy ustalonego przez organizatora, rzetelne i sumienne wypełnianie zadań objętych stażem oraz stosowanie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Stażysty

Jeśli chodzi o obowiązki stażysty, są one ściśle związane z zakładem pracy, który oferuje staż. Ogólnie rzecz biorąc stażysta ma obowiązek: przestrzegać rozkładu czasu ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Stażysty

Na straż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, które charakteryzują się samodzielnością, uczciwością, odpowiedzialnością i rzetelnością. Najchętniej przyjmowane są ... Continue Reading →