Czynniki lokalizacji

Czynniki lokalizacji

1. Czynniki lokalizacji fabryki SPRZETU TURYSTYCZNEGO na rynku krajowym:

• Rynek zbytu – 50 pkt
• Dostępność komunikacyjna (dostawy surowców do produkcji) – 20 pkt
• Zaplecze techniczne – 15 pkt
• Wykwalifikowana siła robocza – 15 pkt

Miejsce lokalizacji: RAWA MAZOWIECKA

2. Czynniki lokalizacji fabryki TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH na rynku międzynarodowym:

• Rynek zbytu – 30 pkt
• Zaplecze naukowo-badawcze – 30 pkt
• Infrastruktura społeczna – 20 pkt
• Niskie koszty pracy – 10 pkt
• Ulgi podatkowe (pomoc ze strony państwa) – 10 pkt

Miejsce lokalizacji: SŁOWACJA, okolice BRATYSŁAWY


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.