Ropopochodne pod kontrolą

Ropopochodne pod kontrolą W dobie wzmożonego zainteresowania ekologią dużą uwagę zwraca się na zanieczyszczenie środowiska produktami ropopochodnymi. Człowiek wciąż stara się naprawić skutki swoich działań, jednak wymaga to ogromnych nakładów pieniężnych. Ponadto przepisy prawne niejednokrotnie utrudniają i przedłużają oczyszczanie ziemi.Zagrożone obszary

Ziemia skażona substancjami ropopochodnymi najczęściej znajduje się w miejscach, w których prowadzone są działania związane z dystrybucją paliw, ale także na terenach ściśle powiązanych z przemysłem, czy też działaniami wojennymi. Zanieczyszczona gleba to nie tylko efekt teraźniejszych działań człowieka, ale także pozostałości historyczne, z którymi musimy się borykać w XXI wieku. Usuwanie ropopochodnych związków jest koniecznością w naszych czasach, ponieważ tylko dzięki temu możemy uniknąć zaburzenia funkcjonowania ekosystemu.
Badanie obszaru zanieczyszczeń
Jednym z obszarów, jakie poddano badaniom, był obszar kolejowy, w którym przez 40 lat tankowano lokomotywy spalinowe. Takie długotrwałe działania sprawiły, że teren został zanieczyszczony węglowodorami, takimi jak olej napędowy, czy też nafta.

Wyniki badania

Dzięki przeprowadzonemu badaniu dowiedziono, że obecne w ziemi pierwiastki chemiczne zaburzają funkcjonowanie ekosystemu. Pochodne ropy znacząco zmieniły parametry, jakie powinna mieć woda podziemna wolna od zanieczyszczeń. Odnotowano między innymi spadek pH, czy też wzrost temperatury średnio o 2-3 stopnie Celsjusza.
Ponadto przeprowadzona analiza pokazała, że w przypadku użycia utleniacza w procesie oczyszczania ziemi może dojść do ograniczenia rozwoju bakterii. Ich liczebność wzrośnie do poprzedniego stanu dopiero po 20 dniach, a w przypadku kolejnej ingerencji dopiero po 40 dniach. Badania, które wykonano na terenie dawnego obszaru kolejowego, wykazały więc, ze działania prowadzące do usunięcia ropopochodnych za pomocą środków chemicznych mogą być efektywnym rozwiązaniem, które nie pochłonie aż tak dużych środków pieniężnych jak inne metody.

Szczegóły na: https://promea.pl/oferta/usuwanie-ropopochodnych


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.