Wzór CV dla Operatora Maszyn CNC

Operator maszyn CNC zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą frezarek i tokarek. Oprócz tego do jego zadań można zaliczyć dbanie o czystość w miejscu pracy, kontrolowanie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Operatora Maszyn CNC

Stanowisko operatora maszyn CNC jest przeznaczone dla osób posiadających kwalifikacje do obsługi tego typu maszyn. Doskonale nadają się do tej pracy kandydaci systematyczni, odpowiedzialni, ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Operatora Maszyn CNC

Do podstawowych obowiązków operatora maszyn CNC należy, między innymi: obsługa frezarek i tokarek sterowanych numerycznie, dbanie o ich stan techniczny, a także jakość produkowanych ... Continue Reading →