Wzór CV dla Doradcy Ubezpieczeniowego

Wzór CV Doradca Ubezpieczeniowy

Doradcą ubezpieczeniowym może zostać osoba komunikatywna, odpowiedzialna, systematyczna, kreatywna, zorganizowana i samodzielna. Osoba zajmująca to stanowisko zajmuje się doradzaniem klientom w sprawach dotyczących praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia, a także na reprezentowaniu zarówno ubezpieczonego jak i zakładu ubezpieczeń w sprawach spornych. Oprócz tego, stanowisko to wiąże się z aktywnym pozyskiwaniem nowych klientów dla ubezpieczalni, a także na regularnej obsłudze aktualnych.


CV Doradca Ubezpieczeniowy wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.