Wzór listu motywacyjnego dla Magazyniera

Wzór listu motywacyjnego Magazynier

Do najbardziej istotnych zadań magazyniera należy: profesjonalna obsługa i dbanie o stan techniczny wózków widłowych, przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu, kompletowanie i przygotowywanie zamówień zgodnie z dokumentacją, dbanie o prawidłowe rozmieszczenie towarów w magazynie, a także pilnowanie porządku i czystości w miejscu pracy. Na stanowisko magazyniera przyjmowane są najczęściej osoby posiadające uprawnienia na wózki widłowe, odpowiedzialne, systematyczne i odporne na pracę pod presją czasu.


List motywacyjny Magazynier wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.