Wzór listu motywacyjnego dla Operatora Maszyn

Wzór listu motywacyjnego Operator Maszyn

Do podstawowych zadań operatora maszyn należy obsługa urządzeń specjalistycznych. Można do zakresu obowiązków na tym stanowisku doliczyć przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz dokonywanie podstawowych napraw sprzętu. Konserwacja maszyn i dbanie o porządek w miejscu pracy również leży w jego gestii. Operator maszyn musi cechować się odpowiedzialnością, systematycznością, wyobraźnią i sumiennością. Warunkiem pracy w tym zawodzie jest oczywiście posiadanie przez kandydata odpowiednich kwalifikacji.


List motywacyjny Operator Maszyn wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.