Wzór CV dla Górnika

Miejscem pracy górnika jest przede wszystkim kopalnia, a narzędzia jego pracy to głównie sprzęty i urządzenia ciężkie. Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ... Continue Reading →

Wzór CV dla Grafika Komputerowego

Praca grafika komputerowego polega na przygotowywaniu materiałów do druku, obsłudze programów graficznych, projektowaniu różnego rodzaju ulotek, broszur, wizytówek, plakatów ... Continue Reading →

Wzór CV dla Handlowca

Zakres obowiązków handlowca zależy w dużej mierze od jego umiejętności i rodzaju zakładu pracy. Do najważniejszych jego zadań można zaliczyć aktywne pozyskiwanie klientów, ... Continue Reading →

Wzór CV dla Hostessy

Zawód hostessy wiąże się z wielogodzinnym przebywaniem w pozycji stojącej i zachęcaniu do kupna danego produktu. Ale nie tylko. Jej obowiązki to także zachęcanie do odwiedzenia ... Continue Reading →

Wzór CV dla Informatyka

Do najważniejszych zadań informatyka należy gromadzenie, przekaz i przetwarzanie informacji za pomocą najnowszych technologii. Do jego obowiązków należy między innymi: obsługa ... Continue Reading →

Wzór CV dla Inspektora Nadzoru

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora nadzoru należy udział w negocjacjach, wykonywanie kosztorysów, nadzorowanie realizacji zadań i robót w zakresie ... Continue Reading →

Wzór CV dla Inżyniera Budownictwa

Inżynier budownictwa to bardzo odpowiedzialne zajęcie. W zakresie jego obowiązków znaleźć można wykonywanie projektów budowlanych, tworzenie harmonogramu robót, zamówień ... Continue Reading →