Prawa Ohm’a

  • Ciało raz puszczone puszcza się stale.
  • Ciało rzucone na łoże traci na oporze.
  • W ciemności ciało traci na oporności.
  • Gdy jedno ciało drugie gniecie, to powstaje trzecie.
  • Powyżej kolana napięcie rośnie, a opór maleje.
  • Prawo Ohma – nie chodź z jedną tylko z dwoma.


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.