Wzór CV dla Farmaceuty

Do najważniejszych zadań farmaceuty należy realizowanie recept, sporządzanie, wytwarzanie i wydawanie produktów medycznych, utrzymywanie miejsca pracy w czystości, a także prowadzenie ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Farmaceuty

Zadania farmaceuty w pewnym zakresie pokrywają się z obowiązkami aptekarza. Jednak w przypadku pierwszego zawodu jest on poszerzony o wytwarzanie leków recepturowych oraz prowadzenie ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Farmaceuty

Zawód farmaceuty, często mylony z aptekarzem, posiada znacznie bardziej rozszerzony zakres obowiązków. Do jego zadań należy miedzy innymi realizowanie recept, sprzedaż produktów ... Continue Reading →