Wzór CV dla Pedagoga

Wzór CV Pedagog

Miejscem pracy pedagoga jest najczęściej placówka oświatowa lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Do podstawowych zadań pedagoga należy organizowanie pomocy, opieka pedagogiczna i dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny podopiecznych. Swoją pracę opiera przede wszystkim na obserwacji i wychwytywaniu nieprawidłowości świadczących o problemach. Niezwykle pomocna w tym zawodzie jest analiza ocen, testów i rozmowa indywidualna. Pedagog powinien odznaczać się empatią, samodzielnością i spostrzegawczością.


CV Pedagog wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.