Wzór CV dla Pedagoga

Miejscem pracy pedagoga jest najczęściej placówka oświatowa lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Do podstawowych zadań pedagoga należy organizowanie pomocy, opieka pedagogiczna ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Pedagoga

Pedagog ma bardzo odpowiedzialne zadanie. Na podstawie własnych obserwacji i wniosków musi określić występujące u podopiecznego problemy psychologiczne i zapobiegać ewentualnym ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Pedagoga

Pedagogowie są najczęściej zatrudniani w placówkach oświatowych lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy ... Continue Reading →